Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Vyraďovanie firemnej agendy

Pôvodca registratúry /napr. a.s. ,s.r.o. ,no.,školy a iné organizácie/
je povinný pravideľne vyraďovať registratúrne záznamy minimálne raz za 5 rokov , a to len so súhlasom ministerstva /MV SR/ a následne legálne skartovať zákon 395 / 2002 Z.z.§16 a §18

Archivácia
Povinnosť pôvodcu registratúry- uchovávať záznamy do uplynutia lehoty uloženia /podľa § 16 písm.b/.
Možnosť- zveriť správu registratúre inej osobe.

Lehoty uloženia napr.
účtovná agenda 10 rokov
mzdové listy 50 rokov
korešpondencia 3 - 5 rokov

Po uplynutí tejto lehoty, nie je možné reg.záznamy zničiť bez vyraďovacieho konania.
Hrozia finančné sankcie.

Skartácia
Po uplynutí lehoty uloženia a následného vyraďovacieho konania v súčinnosti Štátneho archívu, nasleduje legálna skartácia a recyklácia suroviny.

"Mať už len Vaše starosti".....jednoducho nás kontaktujte...
Pre Vás Vladimír.

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk