Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

ČinnosťSpoločnosť – SLOVKOR-M je dôveryhodná rodinná firma, ktorej vznik sa formoval ešte pred rokom 2000, nestorom celej myšlienky a zakladateľom bol Doc. PhDr. František Korček CSC. Rok 2000 je rokom vzniku právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným s konateľom firmy Vladimírom Korčekom. Z týchto dôvodov je perspektíva zachovania dlhodobej činnosti a rozvoja oveľa reálnejšia. Našim cieľom a mottom je zbaviť Vás starostí, poskytnúť Vám istotu, že vaše dokumenty budú chránené a spravované v zmysle aktuálnych legislatívnych požiadaviek NR SR – za čo preberáme za Vás aj plnú zodpovednosť.

 • rozsah agendy  (zameranie)
 • cenová kalkulácia  (návrh)
 • dohoda ceny  (možné množstevné zľavy)
 • zmluvný vzťah  (zložiteľ – opatrovateľ)
 • preberací protokol  (prevzatie agendy)
 • faktúra  (prípadne aj zálohová)
 • triedenie, osignovanie  (chronologický,alebo pertinenčný princíp)
 • uloženie  (do úložnej jednotky – v mieste uloženia)
 • presné zoznamy agendy  (podľa znaku hodnoty a úložnej doby)
 • faktúra  (vyúčtovacia)
 • archívne dokumenty  (štátny archív)
 • vyraďovanie a skartácia  (vyraďovací protokol, dôverná skartácia)


   Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk