Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Cenník služieb

Počet rokov úschovy Cena za 1 bcm A4 spisov od..
  1  0,13 €
  5  0,83 €
13  3,85 €
42 80,00 €

Cenník služieb pre správu registratúry
Triedenie registratúrnych záznamov

13,28-26,55 EUR /bm
( podľa náročnosti )

Dopravné náklady od 0,50 EUR /km

Konečná cena úschovy písomností sa stanoví dohodou
( kde je možné poskytnúť zľavy, ktoré súvisia s možnou dlhodobou spoluprácou, rozsahom agendy a pod.)

Cenová kalkulácia pre vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu vychádza z členitosti organizačnej štruktúry spoločnosti, zo skutkového stavu registratúry a časovej náročnosti pri spracovaní metodikom správy registratúry./micro firmy od 250 EUR/

(Ceny sú konečné)

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk