Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Profil spoločnosti

Názov: SLOVKOR-M,s.r.o.- správa registratúr (archivácie)
Sídlo: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Konateľ: Vladimír Korček
IČO: 35 799 340
DIČ: 2021542655
Bankové spojenie: ČSOB a.s. – Bratislava
OR – oddiel sro vložka č. 22803/B
Rok vzniku: 2000

Stanovisko k činnosti: Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky Bratislava, odbor archívnictva a spisovej služby pod č. SVS-204-2002/000377

Predmet činnosti: odborná správa registratúry, dlhodobá úschova písomností ( archivácie)

Sesterská firma : ARCHIVK-MARK

mail: archivk.mark@gmail.com

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk