Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Likvidácia pevných diskov

Poskytujeme kompletnú službu, likvidácia pevných diskov /HDD/ priamo u zákazníka,
mechanickou a magnetickou formou bezpečného zničenia informácií, aj v iných typov dátových nosičov s vystavením príslušného certifikátu.

V cene už od 7 eur/ks HDD.

Likvidácia nosičov prebieha podľa zákona č.79/2015 Z z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Spoločnosť koná v zmysle uvedených zákonov a vyhlášok v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a metodickej podpory v danej činnosti.

Viac informácií získate na stránke www.likvidovanie-dat.sk

Informácie : VL.Korček 0902 328 313 , slovkor-m@slovkor-m.sk

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk